เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

16

12 2021

- 16 ธันวาคม วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

10

12 2021

- 10 ธันวาคม หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

05

12 2021

- 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ)

18

11 2021

- 18 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ

08

11 2021

- 8-9 พฤศจิกายน 2564 ครวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (Online)