เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

31

12 2022

- วันหยุดวันสิ้นปีเก่า 2565 และวันขึ้นปีใหม่ 2566 (31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566)

23

12 2022

- เรียนวิชาแก้วสารพัดนึก ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั้นฮอลล์

17

12 2022

- โครงการวิภาคหลักสูตรตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2565 ณห้องประชุมประพันธ์ศิริ (17-18 ธันวาคม 2565 )

16

12 2022

- วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

23

11 2022

- พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

21

11 2022

- ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

20

11 2022

- ฝึกซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

17

11 2022

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)