เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

21

02 2020

- งานแสดงผลงานในรอบปีต่อผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

17

02 2020

- นักศึกษา วปอ.ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

13

02 2020

- เรียนวิชาแก้วสารพัดนึก ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

12

02 2020

- นักศึกษารหัส 62 ศึกษาดูงานกลุ่มธุรกิจในเครือ KTIS ณ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

10

02 2020

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (10-11 กุมภาพันธ์ 2563)

29

01 2020

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อบรมหลักสูตรธุรกิจการบินที่กรุงเทพฯ และดูงานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (29-30 มกราคม 2563)

27

01 2020

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมขบวนรถนางฟ้าเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ (27-28 มกราคม 2563)

22

01 2020

- วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดง ณ เวทีหาดทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา