เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

14

09 2022

- กิจกรรม "ลายเส้น - ศิลป์ถิ่นปากน้ำโพ" โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

13

09 2022

- ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารในเครือ KTIS เยี่ยมชมการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

12

09 2022

- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565

10

09 2022

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แสดงพิธีเปิดตัวองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2565 - 2566 ณ ศาลเจ้าแม่หน้าผา

06

08 2022

- งานสองเสื้อปากน้ำโพ 2020 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (6-8 ส.ค. 2565)

01

08 2022

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักศูตร (1-9 ส.ค. 2565)

28

07 2022

- งานมหกรรมรวมผลสมาชีก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี (28-31 ก.ค. 2565)

24

07 2022

- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563