ภาพ PR งานวิ่ง

SERVICE STATION

VTR PR งานวิ่ง

Fun run

ระยะทาง 3.5 กม. ไม่มีคัทออฟ

START 06.00 AM

Micro Marathon

ระยะทาง 5.5 กม. ไม่มีคัทออฟ

START 05.45 AM

Mini Marathon

ระยะทาง 10.5 กม. คัทออฟ 3 ชม.

START 05.30 AM

Half Marathon

ระยะทาง 21.1 กม. คัทออฟ 6 ชม.

START 04.45 AM

ประเภท/รุ่นการแข่งขัน

อายุไม่เกิน 14 ปี

15 - 18 ปี

ทั่วไปไม่แบ่งอายุ

อายุไม่เกิน 14 ปี

15 - 18 ปี

ทั่วไปไม่แบ่งอายุ

อายุไม่เกิน 14 ปี

15 - 18 ปี

ทั่วไปไม่แบ่งอายุ

อายุไม่เกิน 14 ปี

15 - 18 ปี

ทั่วไปไม่แบ่งอายุ

อายุไม่เกิน 19 ปี

20 - 24 ปี

25 - 29 ปี

30 - 34 ปี

35 - 39 ปี

40 - 44 ปี

45 - 49 ปี

50 - 54 ปี

55 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

อายุไม่เกิน 19 ปี

20 - 24 ปี

25 - 29 ปี

30 - 34 ปี

35 - 39 ปี

40 - 44 ปี

45 - 49 ปี

50 - 54 ปี

55 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

อายุไม่เกิน 19 ปี

20 - 24 ปี

25 - 29 ปี

30 - 34 ปี

35 - 39 ปี

40 - 44 ปี

45 - 49 ปี

50 - 54 ปี

55 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

อายุไม่เกิน 19 ปี

20 - 24 ปี

25 - 29 ปี

30 - 34 ปี

35 - 39 ปี

40 - 44 ปี

45 - 49 ปี

50 - 54 ปี

55 - 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

Event Sponsors / dont forget it

Event Location

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
+(056) 245501 , 245502

chaopraya@cpu.ac.th

Get Direction