ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้าพิธีรับประทานปริญญาบัตรทุกท่านค่ะ

เพิ่มเติม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดกิจกรรม ...."เปล่งเสียงร้องให้ก้องโลก"....

เพิ่มเติม