การแสดงถวายพระพรจากลูกๆนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์