อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บรรยายให้ข้อคิดกับลูกๆนักศึกษาใหม่โครงการค่ายกุลบุตร กุลธิดา เพชรแห่งเจ้าพระยาเจียระไน ประจำปีการศึกษา 2562