ข่าวทั้งหมด

งานเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 21ปี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 38ปี...

เพิ่มเติม
พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และมอบ Computer notebook...

เพิ่มเติม
พิธีแสดงกตเวทิตาคารวะท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ท่านอธิการบดีกิตติคุณ...

เพิ่มเติม
ท่านปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์...

เพิ่มเติม
อาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีนำชุดการแสดง...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิง ปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดี เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
#บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับเกียรติจาก Mr.Lawrence Lua กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร DBS ประเทศสิงคโปร์...

เพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Rosendo Gualdo และ Dr...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับเกียรติบัตรจากท่านอภิสรรค์ สง่าศรี...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...

เพิ่มเติม